Alin Sepupuku

alin-sepupuku

Alin, sepupuku yang lapan tahun lebih muda dariku. Memang sejak dia kecil aku rapat dengan Alin. Memamdangkan aku anak bongsu,